لیبل

لیست قیمت لیبل پشت چسبدار

نام محصولتعدادقیمت / تومانتحویل ۷ روزهقیمت / تومانتحویل ۲ روزهسایز کارتراهنما / آموزش
لیبل بدون روکش / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۳۵,۰۰۰۷ روزه۱۵۰,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
لیبل سلفون براق / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۴۳,۰۰۰۷ روزه۱۵۸,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
لیبل یـووی۱۰۰۰ عدد۱۳۸,۰۰۰۷ روزه۱۵۳,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی