کارت ویزیت ساده

چاپ کارت ویزیت ساده

نام محصولتعدادقیمت / تومانتحویل ۷ روزهقیمت / تومانتحویل ۲ روزهسایز کارتراهنما / آموزش
سلفون براق / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۳۰,۰۰۰۷ روزه۱۴۵,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
سلفون براق / دورو۱۰۰۰ عدد۱۶۹,۰۰۰۷ روزه۱۸۴,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
سلفون مات / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۳۰,۰۰۰۷ روزه۱۴۵,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
سلفون مات / دورو۱۰۰۰ عدد۱۶۹,۰۰۰۷ روزه۱۸۴,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
گلاسه بدون روکش / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۱۱,۰۰۰۷ روزه۱۲۶,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
گلاسه بدون روکش / دورو۱۰۰۰ عدد۱۳۱,۰۰۰۷ روزه۱۴۶,۰۰۰۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
کتان اندونزی / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۵۴,۰۰۰۷ روزه————۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
کتان اندونزی / دورو۱۰۰۰ عدد۱۷۴,۰۰۰۷ روزه————۲ روزه۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی

کارت ویزیت های ساده

نام محصولتعدادقیمت ( تومان )تحویل عادیقیمت ( تومان )تحویل فوریسایز کارتدانلود قالب
گلاسه فیلتردار/یک رو۱۰۰۰ عدد۱۲۳,۰۰۰ ۷ روزه۱۳۸,۰۰۰ ۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
گلاسه فیلتردار/دو رو۱۰۰۰ عدد۱۵۵,۰۰۰ ۷ روزه۱۷۰,۰۰۰ ۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
مقوا پشت طوسی فیلتردار/دو رو۱۰۰۰ عدد۱۰۲.۰۰۰۱۵ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
کارتی ۳۰۰ گرم/یک رو۱۰۰۰عدد۱۶۹.۰۰۰۱۵ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
کارتی ۳۰۰ گرم/دو رو۱۰۰۰عدد۱۷۵.۰۰۰۱۵ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
طرح چرم۱۰۰۰عدد۱۶۶.۰۰۰۱۵ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
سلفون مات مخملی/یک رو۱۰۰۰عدد۳۰۸.۰۰۰۷ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
سلفون مات مخملی/ دو رو۱۰۰۰عدد۳۳۳.۰۰۰۷ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
سوسماری/یک رو۱۰۰۰عدد۱۷۰.۰۰۰۱۰ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
سوسماری/ دورو۱۰۰۰عدد۱۷۸.۰۰۰۱۰ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
کتان آلمان/یک رو۱۰۰۰عدد۲۱۲.۰۰۰۷ روزه۲۲۷.۰۰۰۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
کتان آلمان/دورو۱۰۰۰عدد۲۱۸.۰۰۰۷ روزه۲۳۳.۰۰۰۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
کتان امباس/یک رو۱۰۰۰عدد۱۵۴.۰۰۰۶ روزه۱۶۹.۰۰۰۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
کتان امباس/دو رو۱۰۰۰عدد۱۷۴.۰۰۰۶ روزه۱۸۹.۰۰۰۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
گلاسه یووی/یک رو۱۰۰۰عدد۱۲۳.۰۰۰۶ روزه۱۳۸.۰۰۰۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
گلاسه یووی/دو رو۱۰۰۰عدد۱۵۵.۰۰۰۶ روزه۱۷۰.۰۰۰۲ روزه۸۵×۴۸ میلی متر
طرح چرم یووی دورو دورگرد۱۰۰۰عدد۲۲۲.۰۰۰۱۵ روزه۹۰×۶۰ میلی متر